spoločnosťzákazníciprojektyprácakontakt
spoločnosť .: o nás
Spoločnosť JDSoftware bola založená v Marci 1999 ako výsledok Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce. Cieľom bolo založiť spoločnosť, ktorej hlavnou prioritou bude vývoj softwaru pre Nemecky a Anglicky hovoriacich zákazníkov spĺňajúceho najnovšie technologické a kvalitatívne nároky.

Chceli sme založiť softwarovú spoločnosť, ktorá dokáze so špecifickým know-how jej pracovných tímov nájsť a implementovať najlepšie riešenie zákazníckych potrieb.

Vytvárame software a využívame získané skúsenosti v týchto oblastiach:

  • Bankovníctvo a Financie - Banky, Obchodníci s cennými papiermi

  • ERP Systémy a Podnikové aplikačné vybavenie (Enterprise Application Software EAS)

  • Internetové aplikácie (B2B, B2C, Knowledge management).

o nás
činnosti
zákazníci
prospech
stratégia
 en  de sk